Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.

Eenlaagse dakbedekking Universal opnieuw beoordeeld als duurzaamste dakbedekking van Nederland

PERSBERICHT

Milieuprofiel opnieuw fors verbeterd

 

Eenlaagse dakbedekking Universal opnieuw beoordeeld als duurzaamste dakbedekking van Nederland

 

Volgens het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) is het Groningse bedrijf Icopal bv erin geslaagd om het milieuprofiel van Icopal Universal, een POCB dakbedekking voor eenlaagse toepassing, met bijna 40% te verbeteren. Hierdoor heeft Icopal Universal niet alleen de laagste schaduwprijs in vergelijking tot andere dakbedekkingen, maar heeft zij haar voorsprong op de concurrentie verder vergroot.

Met het 40% verbeterde milieuprofiel neemt Universal (POCB) de nummer één positie in op de lijst van producten met een DUBOkeur®. Deze positie dankt Universal aan de combinatie van recyclebaarheid, de lage massa, de lange levensduur en de schone grondstoffen. De verbetering is vooral gerealiseerd door het toenemende gebruik van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen en door 100% groene energie in het productieproces van Universal. Bijgaande tabel van NIBE (waarin de score van Icopal Universal groen is omlijnd) laat zien dat Icopal Universal de meest duurzame keuze is als het gaat om mechanisch bevestigde dakbedekking voor platte daken.


Icopal Universal dakbedekking met DUBOkeur duurzaamste dakbedekking van Nederland

 

Lage schaduwprijs

Om een DUBO-keurmerk te krijgen, moet een product aan strenge eisen voldoen. Het NIBE beoordeelt producten als Icopal Universal aan de hand van een zogeheten levenscyclusanalyse (LCA) waarmee diverse milieuaspecten van Universal van grondstof tot afvalfase in kaart zijn gebracht. Aan deze effecten wordt een waarde toegekend door de zogeheten 'schaduwprijs'. De hoogte daarvan wordt bepaald aan de hand van bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden om dat milieueffect te voorkomen. Of door de financiële schade te bepalen van een bepaalde milieu-ingreep. De waarde van deze schaduwprijs voor Universal was 2,42 euro per m2 en is nu 1,51 euro per m2.

 

Nationale milieudatabase

Het NIBE heeft de resultaten van haar LCA niet alleen verwerkt in de schaduwprijs voor het DUBOkeur® maar tevens in de schaduwprijs voor de nationale milieudatabase. Deze wijkt af van het DUBOkeur® door een wat andere berekening. De waarde in de nationale milieudatabase zal gebruikt worden om de volgens het Bouwbesluit verplichte milieuprestatie van het gebouw (MPG) te berekenen. De nieuwe release van deze database wordt binnen enkele weken verwacht.

 

 Download
Icopal-Universal-DUBOkeur-tn

 
Figuur NIBE met milieuscore Icopal Universal Icopal Universal dakbedekking

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Icopal bv
Wouter Jan van den Berg, Projectleider CO2 prestatieladder
Tel.: 050-5516205
E-mail: nlwbe@icopal.com