Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.
image

Bitumen dakbedekking aanbrengen

Bitumen dakbedekking aanbrengen kan op diverse manieren. De verschillende bitumineuze dakbedekkingssystemen kunnen op de volgende manieren worden bevestigd aan de onderconstructie:

Soorten dakbedekkingssystemen

Losgelegde systemen (L):

Dakbedekkingssysteem waarbij een onderlaag los op de ondergrond wordt gelegd. Daarna de toplaag dakbedekking hierop branden. Tenslotte wordt een laag grind en/of tegels hierop aangebracht. Deze ballastlaag biedt o.a. bescherming tegen mechanische beschadiging.

Mechanisch bevestigde systemen (N):

Dakbedekkingssysteem waarbij een onderlaag dakbedekking op de onderconstructie wordt aangebracht met dakboorschroeven en volgringen. Daarna wordt de dakbedekking hierop gebrand. Dit systeem is geschikt voor schroefbare dakondergronden.

Partieel gekleefde systemen (P):

Gedeeltelijk, streepsgewijs aanbrengen van hiertoe geschikte dakbedekking. Hierdoor wordt ca. 50% hechting met de ondergrond verkregen en ontstaat een dampdrukverdelend effect.

Volledig gekleefde systemen (F):

Zodanig de bitumineuze dakbedekking aanbrengen (branden, koud kleven, gieten of met zelfklevende dakbedekking) dat 100 % hechting met de ondergrond wordt verkregen. Vaak toegepast waar mechanisch bevestigen moeilijk of niet mogelijk is.


 

Vakrichtlijn voor bitumen dakbedekking aanbrengen

Alle dakbedekkingssystemen met bitumen dakbedekking van Icopal zijn KOMO gecertificeerd. In de KOMO kwaliteitsverklaringen (K66712, K66713 en K66714) vindt u een overzicht van alle dakbedekkingssystemen die met onze bitumineuze dakbedekkingen gemaakt kunnen worden.

Voor het vakkundig aanbrengen van bitumineuze dakbedekking kunnen de verwerkingsrichtlijnen en details die zijn opgenomen in de 'Vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingsystemen' worden aangehouden. Deze vakrichtlijn
is samengesteld door VEBIDAK, Dakmerk en BDA Dakadvies B.V. en goedgekeurd door het College van Deskundigen Isolatiematerialen en Dakbedekkingen.

Download hier de actuele versie van de 'Vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingsystemen'.

Bijzondere, aanvullende voorschriften voor aanbrengen van bitumen dakbedekking en details worden beschreven in de KOMO kwaliteitsverklaringen van de diverse bitumen dakbedekkingen.


 

Methoden van dakbedekking aanbrengen

Onderlaag dakbedekking aanbrengen

Een dakbedekking onderlaag wordt gelegd met langsoverlappen van 70 mm en dwarsoverlappen van 100 mm. Zodanig dat de dwarsoverlappen van de bitumen onderlagen onderling verspringen.

Bij losgelegde onderlagen en mechanisch bevestigde onderlagen moeten de overlappen nooit worden gekleefd. Mechanisch bevestigde bitumen onderlagen dienen ten minste een polyestermat als drager te hebben.

Bij volledig of partieel aanbrengen van de onderlaag zijn er bitumen onderlagen voor branden, gieten of koud kleven. Vergeet niet een steenachtige ondergrond of oude bedekking met leislag of granulaat te behandelen met een primer vóór het aanbrengen van de dakbedekking onderlaag. 

Kijk hier voor de diverse soorten bitumen onderlagen

Toplaag dakbedekking aanbrengen

Aanbrengen van de bitumen toplagen kan op onderstaande manieren:

Dakbedekking branden/Brandmethode
Bij het aanbrengen van bitumen dakrollen volgens de brandmethode wordt met een propaangasbrander de laag bitumen (coating) aan de onderzijde van de brandrol verhit. Deze laag wordt dan vloeibaar, waardoor de baan homogeen met de ondergrond wordt verbonden. Hierbij moeten de dwarsoverlappen verspringend worden gelegd. Onder de overlapping ter plaatse van de langsnaad moet uit de dwarsoverlap een driehoekje worden weggesneden om verdikkingen te voorkomen.

Aan de hand van ervaring en nieuwe ontwikkelingen zijn onze bitumen dakrollen met de tijd meegegaan. Niet alleen de producten zelf, maar ook het aanbrengen ervan. De meest recente ontwikkeling is 'Het nieuwe branden'. Door toepassing van de grooves technologie op bitumineuze dakbedekking kunnen de dakrollen met minder energie en sneller verwerkt worden. Goed voor de kosten en het milieu.
Meer over van bitumen dakbedekking aanbrengen volgens ‘Het nieuwe branden’

Dakbedekking gieten/Gietmethode
Bij het aanbrengen van bitumen dakrollen volgens de gietmethode wordt met een gieter bitumen aangebracht, op zo’n manier dat zich vóór de rol over de gehele breedte een gesloten kleeflaag vormt. De dakbedekking wordt met de ondergrond verbonden door deze uit te rollen en goed in het warme bitumen aan te drukken.

Zelfklevende dakbedekking
Zelfklevende dakbedekking kan in brandgevaarlijke situaties zonder branden en open vuur worden verwerkt. Dat betekent een aanzienlijke vermindering van het brandrisico. Icopal heeft zowel zelfklevende toplagen, onderlagen als een dampremmende laag in het assortiment. Met een zelfklevende eerst laag kunnen kleine, brandgevoelige details op het dak eenvoudig worden afgeschermd. Daarna kan het dak brandveilig worden bedekt met een APP- , SBS- of POCB toplaag.
Zelfklevende producten kunnen worden aangebracht bij een temperatuur boven 10°C., ook het materiaal en de ondergrondtemperatuur moet boven 10°C zijn.

Koud kleven
Daartoe geschikte dakbedekking wordt zonder branden met koude kleefstof (Icopal Bond) aangebracht op de ondergrond. Vervolgens worden de overlappen gelast met hete lucht. Geschikte bitumen dakdekking voor koud kleven zijn bijvoorbeeld Icopal Universal en EshaGum 470KK.